Weer van start

We gaan weer van start.
Nu de corona maatregelen zijn versoepeld zijn we  in staat om onze jaarvergadering te houden op 7 februari a.s. in de Hoeve Klein Zundert

We hopen dan weer onze leden te verwelkomen.